Kandidater

Charlotte Therkelsen

er 34 år og jobber til daglig med litt av hvert på kontoret på Stopp en halv. Hun er utdannet ved Universitetet i Bergen i historie og sammenliknende politikk, gift og mor til Laura på 6 år. Skole og barnehage, naturvern, lokaldemokratiet og de folkevalgtes ombudsrolle er viktig for Charlotte. Hun har sittet i kommunestyret for Rødt i åtte år, siste periode i formannskapet og er en av to ledere i lokallaget.


 

Ole Andre EngravOle Andre Enggrav

er 65 år og pensjonist. Boplikt og håndheving av 100-meters grensa er saker han er sterkt engasjert i. Han er styremedlem i LO Kragerø der kampen for å ikke svekke Arbeidsmiljøloven og mot sosial dumping står sentralt om dagen. Ole Andre sitter i kommunestyret, administrasjonsutvalget og er 1. vara til formannskapet i inneværende.


 

Birthe PaulsenBirthe Paulsen

er 62 år, utdannet intensivsykepleier og jobber i eldreomsorg. Hun representerer Rødt i Hovedutvalg for omsorg og i kommunestyret. Menneskeverd, solidaritet og samarbeid må være fundamentet i de kommunale tjenestene. Hun er opptatt av å sikre deltakelse, faglig forsvarlighet og kvalitet og mener at det på alle måter vil berike innbyggerne. Birthe er en av to ledere i lokallaget.


 

Tobias LundTobias Lund

er 19 år, student og butikkmedarbeider. Han har nylig fullført tredje klasse på Kragerø Videregående Skole og skal studere internasjonale relasjoner på Universitet i Oslo til høsten. Tobias mener det må satses på skole og utdanning, fritidsordninger og flere lærlingplasser i kommunen, ettersom at ungdommen er Kragerø sin framtid. Tobias har sittet de to siste årene i Landsstyret til Rød Ungdom og han har vært lokallagsleder i Rød Ungdom Kragerø.


 

Terje MindrebøTerje Mindrebø

er 55 år og utdannet barnevernspedagog. Jobber nå som arbeidsleder i Skjærgårdstjenesten. Terje er spesielt opptatt av miljøspørsmål og rettferdig fordeling. Han var en av initiativtakerne til å starte opp Kragerø Kystlag i 2007, og har to trebåter og kystkulturen som hobby. Terje har tidligere sittet i kommunestyret, vært medlem i Hovedutvalg for samfunn og vara til formannskapet for Rødt (RV). Han er gift og har fire barn.


Wenche Malen Jacobsen 1995 Kragerø


Morgan Andersen 1971 Kragerø


Stefanos Ghebremichael Temolso 1952 Kragerø


Heidi Renate Thoresen 1980 Skåtøy


Håkon Ljosland 1968 Kragerø


Kristoffer Stoa Gundersen 1994 Kragerø


Helen Christine Bøe 1949 Kragerø


Robert Hellermyr 1971 Stabbestad


Marit Sølie 1940 Kragerø


Olav Andreas Drevland 1950 Kragerø


Fredrik Johansen 1997 Helle


Kari Tafjord 1948 Kragerø


Arne Kristiansen 1945 Kragerø


Susanne Lund Cranner 1982 Skåtøy


Ole Hustoft 1952 Kragerø


Anne Elisabeth Danielsen 1960 Kragerø


Asbjørn Werner Eikaasen 1959 Kragerø


Erica Holm 1936 Kragerø


Roar Welton Jacobsen 1972 Kragerø


Mona Rygh 1954 Kragerø


Jon Kjær 1978 Kragerø


Linda Sleipnes 1977 Kragerø


Jens Petter Solstad 1953 Kragerø


Tone Austad Ramberg 1954 Helle


Jan Ivar Olsen 1954 Kragerø


Tone Ragnhild Lid Gullvåg 1947 Sannidal


Helge Rykkja 1943 Kragerø


Randi Marit Haug 1959 Kragerø


Marius Sætersdal 1975 Kragerø


Inger Bente Lunde Larsen 1951 Kragerø


Lone Iren Kihle Klamerholm 1985 Kragerø


Astrid Kristiansen 1940 Kragerø


Jan Petter Johannessen 1967 Kragerø


Tove Therkelsen 1961 Kragerø


Tore Klausen 1967 Kragerø


Grethe Strandli 1961 Kragerø