1.kandidatens hilsen

Jeg er ikke så glad i slagord, som når det nærmer seg valg blir gjentatt til det kjedsommelige, og som skal oppsummere en politisk retning eller en målsetning så vagt og generelt at det til slutt ikke betyr noe som helst.

De havner lett i samme sjanger som politikerord som bærekraft, robusthet, synergier, stordriftsfordeler, fleksibilitet – ord som skal få noe vi egentlig ikke liker til å høres lurt ut: For eksempel å legge ned skoler, sykehus, bygge ned strandlinja eller slå sammen kommuner.

Men, det er alltid et men, ved forrige Stortingsvalg kom faktisk mitt eget parti opp med et slagord jeg liker riktig så godt: Rødt er ikke til salgs. Og det er jo ikke noe man trenger å fly rundt og si hele tiden heller – det lar seg lett vise i praksis. Flott!

Og hva betyr det?

Det betyr at Kragerø ikke er til salgs: At det er vårt naturmangfold, vår kystkultur, vårt lokale næringsliv og våre helårsbosatte innbyggere som skal være styrende for de politiske avgjørelsene. Det betyr at politikerne ikke er til salgs: Altså at vi skal stå til rette for og lytte til Kragerøs innbyggere, at vi ikke skal være medlem av hemmelige brorskap, at vi skal være etterrettelige og åpne. Det betyr at Rødts ideologiske grunnfjell ikke er til salgs: Hensynet til de mange veier tyngre enn hensynet til de få, og rettigheter og trygghet veier tyngre enn profitt.

Det betyr at Ole Andre, Birthe, Tobias, Terje og jeg ikke er interessert i å forhandle bort viktige politiske saker mot posisjoner etter valget, og at vi har forpliktet oss til å følge det du leser i dette programmet. Vi håper du vil hjelpe oss å fortsette å være en konsekvent og ubestikkelig politisk kraft i Kragerø kommune i årene som kommer også.

Godt valg!
Charlotte