Dette vil Rødt Kragerø

Rødt Kragerø vil i perioden 2015-2019 arbeide for at Kragerø skal bestå som egen kommune. Partiet vil konsekvent stå på de svakeste sin side, og prioritere å gi gode tilbud til barn, unge, syke og gamle. Kommunen skal vise solidaritet ved å ta imot flyktninger, og diskriminering på grunn av religion, kjønn eller seksuell legning skal bekjempes. Rødt sine grunnverdier ligger fast: solidaritet, rettferdighet og likeverd. Disse verdiene vil vi kjempe for i neste periode også, slik at vi kan være med og skape et raust, åpent og varmt samfunn.